Toiminta

Valtaosa YHL:n jäsenistä työskentelee yliopistoissa sekä niitä lähellä olevissa valtion virastoissa sekä yliopistojen omistamissa yrityksissä muissa kuin opetus- ja tutkimustehtävissä.

YHL:n tehtävät

  • Neuvottelemme ja sovimme yliopistohenkilöstön palkoista ja muista työehdoista yliopistoja edustavan työnantajajärjestö Sivistystyönantajien kanssa.
  • Neuvottelijamme sopivat tarkentavista virka- ja työehdoista Suomen Akatemiassa, Opetushallituksessa, Varastokirjastossa sekä Pelastusopistossa.
  • Neuvottelemme Aalto Executive Educationin, Certian, Unigrafian ja TAY-palveluiden työehtosopimukset.
  • Vaikutamme yliopistojen ja niihin läheisesti liittyvien yhtiöiden, virastojen ja laitosten henkilöstöpolitiikkaan, työoloihin ja päättäjiin.
  • Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.