Förbundet

Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL är en intressebevakare för personal som arbetar vid universitet och övriga enheter nära relaterade till universitet och forskning. YHL ser till att grundnivån på dess medlemmars lön är rätt och tillräcklig, att tidsbundna anställningar har sakliga grunder och att arbetsgivaren följer överens- komna ramar i frågor om såväl arbetstid, jämställdhet som arbetarskydd.

Verksamhet

  • Vi förhandlar och sluter avtal om universitetspersonalens löner och andra arbetsvillkor med Bildningsarbetsgivarna.
  • Våra förhandlare sluter avtal om preciserande tjänste- och arbetsvillkor med Finlands Akademi, Utbildningsstyrelsen, Depåbiblioteket och Räddningsinstitutet.
  • Vi förhandlar och sluter kollektivavtal med Aalto Executive Education, Certia, Unigrafia och TAY-palvelut.
  • Vi påverkar universitetens, bolagens, ämbetsverkens och institutionernas personalpolitik, arbetsförhållanden och beslutsfattare.
  • Vi arbetar för jämställdhet och likabehandling.

Mål och värden

YHL är en ansvarskännande och pålitlig utvecklare och förnyare. Vi förhåller oss öppet och fördomsfritt till förändring och de möjligheter den för med sig. Vi är med och utvecklar arbetslivet, men ser till att lösningarna ur arbetstagarens och arbetssamfundens synpunkt är hållbara.

Vårt mål är ett Bra Arbete.

Ett Bra Arbete innebär ett bra arbetssamfund och goda villkor i tjänsteförhållandet. Till ett bra arbetssamfund hör ett välplanerat och kvalitativt högtstående ledande och en planerad och kvalitetsfull personalpolitik. YHL:s centrala mål är konkurrenskraft vad gäller medlemskårens avlöning och övriga villkor gällande tjänsteförhållandet i jämförelse med andra branscher.

Värden

  • Pålitlighet
  • Jämlikhet
  • Oförvägen