Suomen ylioppilaskuntien liitto 95 vuotta

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry. haluaa onnitella 95-vuotiasta Suomen ylioppilaskuntien liittoa. SYL:llä on mittava taival takanaan ja uudet haasteet edessä.

Osana Juha Sipilän hallituksen ohjelmaa julkisen talouden sopeuttamiseksi opintotukeen kohdistetaan 70 miljoonan euron säästöt vuoteen 2019 mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on väläyttänyt, että opiskelijat otettaisiin mukaan perustulokokeiluun. Hänen mukaansa tämä antaisi aikaa kehittää opintotukea pidemmällä aikavälillä positiivisempaan suuntaan, mutta ei poistaisi opintotuen leikkausta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman selvityshenkilön Roope Uusitalon esitys opintotukijärjestelmän muuttamisesta jatkaa opiskelijoiden piiskaamista nopeampaan valmistumiseen. Opiskelijat halutaan töihin jo kandivaiheen jälkeen ja maisterintutkinto tehtäisiin työn ohessa. Tällä linjauksella muutetaan opintorahan ja -lainan suhdetta. Monille opiskelijoille työnteko on jo nyt keskeinen osa toimeentuloa. Opiskelijoiden työmarkkinat eivät tarjoa työtä tulevaan ammattiin eikä työkokemus ei välttämättä ole sitä, mitä tulevaisuudessa valmistunut maisteri tarvitsisi. Ns. kandityömarkkinoita ei ole oikein ole vielä Suomessa, mutta kunnissa on meneillään selvitys pätevyysvaatimusten mataloittamisesta, jolla tulee varmasti olemaan vaikutuksia asiaan.

Tutkimukset osoittavat, että korkeakoulutus periytyy. Jos vanhemmilla on korkeakoulututkinto, on todennäköistä, että myös lapset hakeutuvat korkeakouluun. Suomalaisen koulutuspolitiikan ydin onkin viime vuosikymmeninä ollut koulutuksellisen eriarvoisuuden vähentäminen, sosiaalisen tasa-arvon lisääminen sekä koulutuspalvelujen maksuttomuus ja julkinen tarjonta. Nyt nämä ovat vaarantumassa.

YHL ry. näkee opintotukeen suunniteltavat muutokset vaarallisena tienä. Perusteluita opintotukijärjestelmän muuttamiseen lainapainotteiseksi haetaan sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Opintolaina on kuitenkin opiskelijalle aina henkilökohtainen velka eikä koulutus takaa enää takaa turvattua työuraa. Opintolainahyvitykseen kaavaillaan myös muutoksia, eli piiska viuhuu kahdesta suunnasta: jos et valmistu tavoiteajassa, lainahyvitys pienenee.

Taloudellisesti turvattu opiskeluaika, laadukas koulutus ja kunnollinen opinto-ohjaus olisivat varmimpia valmistumisen takeita. Korkeakoulumaailman myllerrys ei takaa opiskelijalle valmistumisen edellytyksiä tänä päivänä eikä opiskelijoiden sosiaalietuuksia heikentämällä ratkaista tulevaisuuden ongelmia.

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto kiittää ylioppilaskuntien liittoa hyvästä yhteistyöstä. Tuemme pyrkimyksiänne. Koulutuksessa on maamme tulevaisuus. Osaamisemme tällä saralla on edelleen ylpeyden aiheemme, vientituotteemme ja jatkuvan kehityksen kohde.

Toivomme teille onnea ja menestystä opiskelijoiden edunvalvonnassa!