Suomen korkeakoulutukselle ja tutkimukselle visio 2030

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt visiotyön, jossa määritellään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila vuoteen 2030. Visio työstetään laajassa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa. Työn tueksi asetetaan parlamentaarinen seurantaryhmä. Visio valmistuu syyskuussa 2017.

Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut toimivat osana maailmanlaajuista korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmää. Niihin kohdistuu odotuksia uudistumisen ja kasvun mahdollistajina. Korkeakoulujen tärkeä tehtävä on tuottaa uutta tietoa, edistää hyvinvointia sekä kouluttaa osaajia. Tämä yhdessä avoimen toimintatavan ja digitalisaation kanssa haastaa koko korkeakoulu- sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän uudistumaan tulevina vuosina.

– Hallitusohjelman tavoitteena on suomalaisten koulutus- ja osaamistason nostaminen. Suomea on rakennettu koko itsenäisyytemme satavuotisen historian sivistyksen, koulutuksen ja kulttuurin varaan. Tätä kertomusta, jossa pienen Suomen tarinassa pääosassa on osaava ja koulutettu kansa, ei saa hukata. Kutsun kaikki osapuolet mukaan keskustelemaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitteista, sisällöistä ja rakenteista – siis siitä, miten koulutusjärjestelmämme viedään kohti tulevaisuutta. Lähtökohtana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisessä on oltava kansainvälisesti korkea laatu, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Visiotyön tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisen vuoteen 2030 mennessä. Työssä tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja ja -malleja ja arvioidaan niiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta. Sekä kansallisen että kansainvälisen toimintaympäristön tuomien muutostarpeiden pohjalta arvioidaan suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämistarpeet ja määritellään tulevaisuuden tahtotila. 

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kutsuu korkeakoulujen henkilöstön, opiskelijat sekä keskeiset sidosryhmät aktiiviseen keskusteluun korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuudesta.

Vision valmistelutyötä tehdään teemaseminaareissa, Vaasassa ja Tampereella järjestettävissä työpajoissa sekä digitaalisena verkkoaivoriihenä. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuuskeskustelu avataan myös kansalaiskeskusteluun.

 

www.okm.fi