STTK: STTK tyrmää aktiivimallit ja vaatii hallitusta lisäämään työvoimapalveluiden resursseja

STTK:n hallitus kävi tänään perusteellisen ja kriittisen keskustelun vuoden alusta voimaan tulleesta aktiivimallista eikä tue sitä.

– Aktiivimalli kohtelee erittäin epäoikeudenmukaisesti eri puolilla maata ja erilaisissa perhetilanteissa olevia työttömiä. Malli on epäonnistunut eikä STTK hyväksy sitä, puheenjohtaja Antti Palola toteaa.

STTK vaatii, että hallituksen on otettava aivan uusi ote työttömille tarkoitettujen työvoimapalvelujen tarjoamiseen.
– Kun työttömille asetetaan erilaisia – osin mahdottomia – velvoitteita hakea työtä, hallituksen on sitouduttava merkittävästi vahvistamaan työvoimapalveluita, luomaan kunnissa uusia työpaikkoja ja tarjoamaan työttömille uuteen työhön johtavaa työvoimakoulutusta, Palola esittää.

Hallituksen on kerrottu valmistelevan jo uusia aktivointitoimenpiteitä, niin sanottua aktiivimalli kakkosta.
– Mallista julkisuuteen tulleiden tietojen perustella se saa STTK:lta täystyrmäyksen.

Aktiivimallia koskeva laki tuli voimaan kaikkien työmarkkinajärjestöjen voimakkaasta vastustuksesta huolimatta.
– STTK:n mielestä olisi edes ollut kohtuullista säätää laki niin, että se olisi koskenut työttömyysjaksoja, jotka alkavat vasta lain voimaanastumisen jälkeen. Näin ei nyt tapahdu, ja siksi laki nöyryyttää varsinkin heitä, jotka korkean työttömyyden alueilla ovat jo pitkään kärsineet pitkäaikaistyöttömyydestä. Mistä ne työpaikat nyt tulevat, jos niitä ei vuosikausiin ole alueella ollut, Palola kysyy.

Aktiivimalli on osalle työttömiä kehotus pakkomuuttoon minkä tahansa työn perässä minne tahansa, jotta korvaukset eivät leikkaannu.
– Työn perässä on aina muutettu, mutta aktiivimalli painostaa siihen. Se jättää kokonaan huomioimatta muut työhön liittyvät seikat kuten asumisjärjestelyt, liikkumisen ja perheenjäsenten tarpeet, Palola toteaa.

Hän hämmästelee hallituksen kovakorvaisuutta kritiikkiin, jota aktiivimallin voimaansaattaminen on herättänyt.
– Tämä loukkaa kansalaisten käsitystä oikeudenmukaisuudesta ja kohtuudesta.

STTK ei hyväksy maan hallituksen jääräpäisesti valmistelemaa aktiivimallia. Mahdollisista järjestöllisistä toimista jokainen liitto päättää itsenäisesti.