Soveltamisneuvottelut alkuun yliopistoissa

Kilpailukykysopimuksen soveltamisalaneuvottelut alkoivat 8. huhtikuuta yliopistojen yleisen työehtosopimuksen osalta.

– Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin alustavaa keskustelua vuosittaisen työajan lisäämisestä kilpailukykysopimuksen mukaisella 24 tunnilla sekä paikallisen sopimisen edistämisestä. Seuraava neuvottelu on 26.4., Pardian yksityisten alojen neuvottelupäällikkö Katja Heikkilä sanoo.

Yliopistojen työehtosopimuksen sopijaosapuolia ovat Pardian lisäksi julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ja työnantajapuolella Sivistystyönantajat.  

Pardian neuvottelijoina yliopistoneuvotteluiden pääryhmässä ovat neuvottelupäällikkö Katja Heikkilä sekä Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n vt. puheenjohtaja Elisa Hyytiäinen.

Neuvottelut tulee käydä 31.5.2016 mennessä. Tarkoitus on jatkaa työehtosopimuksia 12 kuukaudella 31.1.2018 asti noudattaen keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen linjauksia.

Lähde: Pardia