Svenska handelshögskolans personalförening SHHPF

Medlemmar arbetar inom administration, ekonomi, IT och service. Föreningen har verksamhet både i Helsingfors och Vasa. Föreningen har representanter i högskolans samarbetskommitté, utvärderingsgruppen för universitetens lönesystem och valkollegiet.

Ordförande: Sampo Sauri, sampo.sauri(at)hanken.fi, 040 3521 357.

Huvudförtroendeman: Robert Krogars, robert.krogars(at)hanken.fi, 040 3521 332.