Svenska handelshögskolans personalförening SHHPF

Medlemmar arbetar inom administration, ekonomi, IT och service. Föreningen har verksamhet både i Helsingfors och Vasa. Föreningen har representanter i högskolans samarbetskommitté, utvärderingsgruppen för universitetens lönesystem och valkollegiet.

Ordförande: Johan Vestin, johan.vestin(at)hanken.fi.