SAK, Akava ja STTK kehottavat Suomea kiirehtimään perhe-elämää helpottavan EU-direktiivin valmistelua

Palkansaajien keskusjärjestöt toivovat, että Suomi kiirehtii työ- ja perhe-elämän tasapainoa edistävän direktiivin käsittelyä Euroopan unionissa. Järjestöt ovat tiistaina 22.5. lähettäneet asiaa koskevan vetoomuksen pääministeri Juha Sipilälle.

EU:n nykyinen perhevapaita koskeva sääntely ei järjestöjen mukaan vastaa vanhempien ja huoltajien päivittäisiä tarpeita. Työelämän tasapainodirektiivi toisi sääntelyyn tärkeitä uudistuksia.

– Eräät esityksen sisältämät toimenpiteet ovat erityisen hyödyllisiä, kuten se, että vapaita ei voi siirtää toiselle vanhemalle ja että vanhempainvapaan korvaustaso on sairauslomakorvauksen suuruinen, SAK, Akava ja STTK toteavat vetoomuksessa.

Moni eurooppalainen palkansaaja hyötyy myös direktiivin sisältämästä oikeudesta pyytää joustavia työjärjestelyitä.

Palkansaajien keskusjärjestön pääministerille osoittaman vetoomuksen on allekirjoittanut myös Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön ETUCin pääsihteeri Luca Visentini.