Rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ryRatamestarinkatu 11
  00520 Helsinki
 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Piia Reunanen
  sihteeri
  p. 045 773 10450
  piia.reunanen(at)yhl.fi
 1. Rekisterin nimi
  Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n tapahtumailmoittautuminen
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterillä seurataan ilmoittautumista Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n tapahtumiin.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:
  Osallistujan nimi, luottamustoimi/titteli, jäsenyhdistys/yritys tai organisaatio, sähköposti, (puhelinnumero) ja eritysruokavalio.
 1. Henkilötietojen säilytysaika
  Tiedot säilytetään tapahtuman jälkeen 24 kuukautta.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen täyttäessä lomakkeen.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. YHL hallinnoi tietoa, mutta ei luovuta tietoja muille kolmansille osapuolille, ainoastaan YHL:n ja sen jäsenyhdistysten sisällä.Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö on ohjeistettu. Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Rekisterin käyttöoikeus on tapahtumaa järjestävän liiton toimihenkilöillä.
 1. Tarkastusoikeus
  Ilmoittautumisen jälkeen voi tarkastaa itse antamansa tiedot vahvistussähköpostissa olevalla linkillä. Jos tämä ei onnistu, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa.
 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.
 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.