Medlemskap

Alla som är anställda vid Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademis Studentkår eller andra enheter med direkt anknytning till Åbo Akademi kan bli antagna som medlemmar.

Som medlem i föreningen

  • får du tillgång till föreningens förtroendemäns tjänster
  • får du riktad information om vad som händer vid Åbo Akademi
  • får du riktad information om arbetet med att bevara och förbättra dina villkor som arbetstagare vid ett universitet
  • kan du delta i föreningens kultur- och rekreationsverksamhet
  • blir du medlem i arbetslöshetskassan
  • får du fritids-och reseförsäkring
  • kan ta del av Pros medlemsförmåner

Medlemsregisteransvarig
Susann Jahnsson
Fastighetsservice och upphandling
Gripen
tel. 02-215 4504
e-post: susann.jahnsson(at)abo.fi

Förändring i medlemskap
Om du blir vårdledig, arbetslös, pensionär etc. vänligen meddela susann.jahnsson(at)abo.fi. Vänligen meddela också adress- och namnändringar.

Anhållan om medlemskap

Fyll i blanketten och sänd den till ansvarspersonen för medlemsregistret: Susann Jahnsson, Fastighetsservice, Gripen.
Susann Jahnsson sänder blanketten (fullmakten) till lönekontoret. Lönekontoret innehåller medlemsavgiften direkt från lönen.

Mera information om medlemskap finns på fackförbundet Pros sidor om medlemskap. Där finns även en online-anslutningsblankett, men vill du att avgiften automatiskt dras av din lön går det snabbare om du skickar in PDF-blanketterna till PfÅA.

Avslutande av medlemskap sker alltid skriftligt på en särskild blankett som fås via medlemsregisteransvariga Susann Jahnsson.

Dataskyddsbeskrivning om hantering av personuppgifter.

Fullmakt

För att huvudförtroendemannen ska kunna följa med lönesystemets utveckling både vid ÅA och i jämförelse med andra universitet behöver denne få tillgång till medlemmarnas löneuppgifter. Informationen förstärker fackföreningens förhandlingsposition mot arbetsgivaren, både vid ÅA och nationellt. Därför hoppas vi att du ger tillstånd till att ge huvudförtroendemannen rätt att få ta del av dina löneuppgifter via lönesystemet. Löneuppgifterna blir tillgängliga för huvudförtroendemannen endast genom att du fyller i en Fullmakt för detta ändamål.

Efter att fullmakten undertecknats bör den sändas till föreningens ansvarsperson för medlemsregistret: Susann Jahnsson, Fastighetsservice, Gripen

Medlemsavgifter

Se Pros sidor.