Förtroendevalda

Som medlem i PfÅA bevakas dina intressen på bred front. PfÅA är välrepresenterad såväl i Åbo Akademis verksamhet som i YHL.

Förtroendemän 2019–2020

Ordinarie Suppleant
Huvudförtroendeman
Ole Karlsson
02 215 4168
Vicehuvudförtroendeman
Bodil Mattas
02 215 4506
Förtroendemän Suppleanter
Jan Kraufvelin
02 215 4961
Jan Wennström
02 215 4142
Thomas Backa
02 215 4798
Bodil Mattas
02 215 4506
Christina Ståhlberg
02 215 4578
 
Vasa:
Isabel Nygård-Anturaniemi
029-449 8229
Michaela Lithén
050-3406647

PfÅA:s styrelse 2019

Ordinarie medlemmar
Matias Erlund, ordförande
Eva Harjunkoski, kassör
Mia Henriksson
Mary-Ann Lindblad

Suppleanter
Ingela Ollas
Thomas Backa
Stig Söderback
Alexandra Wikström

Medlemsregistret

Ansvarsperson för medlemsregistret

Susann Jahnsson
Fastighetsservice och upphandling
Tavastgatan 13
20500 ÅBO
tel. 02-215 4504
e-post: susann.jahnsson(at)abo.fi

Medlemsärenden

Ansvarsperson för medlemsärenden

Ole Karlsson
tel. -4168
e-post: ole.karlsson(at)abo.fi

Kulturutskottet 2019

Representanter i Åbo

Alexandra Wikström (sammankallare)
Matias Erlund
Eva Harjunkoski
Mary-Ann Lindblad
Maria Ljung
Jessica Järfvas-Kronqvist

Verksamhetsgranskare 2019

Ordinarie                                           Suppleanter

Mona Dahlström                        Marina Asplund
Anders Ekberg                             Jennifer Fors