Avtal och dokument

I materialbanken hittar du mer fackföreningens stadgar, samt avtal som gäller medlemmarna.

Centralorganisationernas ramavtal

Finlands näringsliv och STTK

Avtal mellan Bildningsarbetsgivaren r.f. och Pardia

Kollektivavtalen är en överenskommelse om förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. På flera punkter medför kollektivavtalet bättre villkor för arbetstagaren än de minimivillkor som fastställs i arbetsavtalslagen.

Avtal specifika för Åbo Akademi

PfÅA har ingått avtal med universitetet om arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter och rättigheter i vissa specifika ärenden.