Pardian palvelussuhdeneuvonta

Pardiassa on tammikuussa otettu käyttöön palvelussuhdeneuvontalomake. PardiaPlus-jäsensivuilla ollut Verkkoasiamies ei ole enää toiminnassa, vaan yhteydenotot toivotaan keskitetysti uudella lomakkeella. Palvelussuhdeasioissa jäsentä auttavat ensisijaisesti työpaikoilla toimivat luottamusmiehet ja pääluottamusmiehet.

Jäsenen ottaessa yhteyttä Pardiaan palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa toivotaan hänen käyttävän lomaketta. Tällöin jäsenestä saadaan oikeat tiedot alusta lähtien ja häneen voidaan olla suoraan yhteydessä. Tarvittaessa jäsenen asia siirretään hänen oman jäsenjärjestönsä käsiteltäväksi.

Palvelussuhteeseen liittyviä kysymyksiä voi esittää edunvalvonnalle lomakkeella, joka löytyy Pardian verkkosivuilta. Palvelu on tarkoitettu Pardian jäsenille ja yhteydenottoon vastataan kolmen työpäivän kuluessa.