Pardian hallitus päätti ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta alkaen 10.10.2018 – koskee myös YHL:n jäseniä

Palkansaajajärjestö Pardia on julistanut jäseniään koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vastustaakseen hallituksen esitystä työsuhdeturvan heikentämisestä. Päätös koskee myös kaikkia YHL:n jäseniä lukuunottamatta valtion virkamiehiä.

Pardialaisia koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa keskiviikkona 10.10.2018 klo 06.00 ja päättyy perjantaina 12.10.2018 kello 23.59. Poliittinen työtaistelu ei koske virkamiehiä. Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto on Pardian jäsenjärjestö, joten päätös koskee myös YHL:n jäseniä.

Työtaistelun taustalla on hallituksen esitys irtisanomissuojan heikentämisestä. Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mukaan esitys on työntekijöitä kohtaan eriarvoistava.

– Työ- ja elinkeinoministeriön tänään 2. lokakuuta 2018 tekemät muutokset Suomen hallituksen esitykseen eivät muuta tilannetta. Irtisanomisen helpottamisen rajan muuttaminen alle 20- hengen yrityksistä alle 10-hengen yrityksiin tai työttömyysturvan karenssin lieventäminen eivät poista tosiasiaa, että esitys kohtelisi työntekijöitä edelleen eriarvoisesti.

Maan hallituksen esityksen positiivisista työllisyysvaikutuksista ei Simolan mielestä ole mitään näyttöä.

– Oikea tie eteenpäin on tämän eriarvoistavan esityksen vetäminen pois ja osapuolten kokoaminen yhteiseen pöytään miettimään aitoja ja yhteisiä ratkaisuja työllistymisen edistämiseksi.

Muistilaatikko YHL:n jäsenille:

  • Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa keskiviikkona 10.10.2018 klo 06.00 ja päättyy perjantaina 12.10.2018 kello 23.59.
  • Kiellon piirissä ovat kaikki YHL:n jäsenet paitsi valtion virkamiehet.
  • Kyseessä on laillinen työtaistelutoimenpide, johon Pardian (ja YHL:n) jäsenen on osallistuttava.
  • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana kieltäydytään tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja.
  • Yksittäiselle jäsenelle ei saa tulla seuraamuksia työtaisteluun osallistumisesta.
  • Työnantaja ei saa painostaa työntekijää kieltäytymällä vahvistamasta uusia lomia tai myöntämästä vapaita. Mikäli koet painostusta, ota yhteyttä liittoon.
  • Lue tarkempi ohjeistus ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyen (pdf)

 

Lisätietoja: Satu Henttonen, YHL:n puheenjohtaja, p. 040 524 9199