Pardia: Virastojen toimintaedellytykset turvattava kehysriihessä

Hallituksen on turvattava valtion virastojen määrärahat ja muut toimintaedellytykset tulevassa kehysriihessä. Vuosia jatkuneet virastojen määrärahojen leikkaukset on peruttava ja uusista leikkauksista on pidättäydyttävä, Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola vaatii.

Määrärahaleikkaukset ovat johtaneet valtion työpaikoilta parin vuoden aikana noin 1500 ihmisen irtisanomisiin ja sama suunta näyttää jatkuvan.

Pardia on erittäin huolissaan budjettileikkausten vaikutuksista hyvään ja yhdenvertaiseen hallintoon, kansalaisten oikeudenmukaiseen kohteluun sekä yleiseen turvallisuuteen.

– Julkisella sektorilla  on merkittävä  rooli  elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaajana. Toimivat julkiset palvelut, hyvä hallinto, koulutus ja tutkimus ovat sijoitus kansalliseen kilpailukykyyn ja edellytys yritysten investointihalukkuuteen.

 

Valtion palkkausjärjestelmien harmonisointiin varauduttava

Palkkausta koskevat järjestelmät ja palkkatasot sovitaan valtiolla virastokohtaisina eli paikallisina virka- ja työehtosopimuksina. Palkkataso ja palkkauksen rakenne eroavat virastokohtaisesti, koska valtiolla ei ole yhtenäistä palkkausta määrittelevää sopimusta.

– Vaikka henkilöstö siirtyy lain nojalla perustettaviin uusiin virastoihin ja fuusiovirastoihin, niin lakkautettavien virastojen palkkauksia koskevat sopimukset eivät siirry. Henkilöstö siirtyy euromääräisillä palkoillaan työhön, kunnes on saatu sovittua uudesta palkkausjärjestelmästä ja sen rahoituksesta.

Tällaisia virastoja ovat tällä hetkellä Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Luonnonvarakeskus, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Valtori.

– Ei voi pitää kohtuullisena, että siirtymäaika voi olla vuosia. Lain mukaan samoista tai samanarvoisista tehtävistä on maksettava kaikille työntekijöille samaa palkkaa, joten sopimuksettomana aikana maksettavat erilaiset palkat eivät noudata lakia. 

Pardian mielestä palkkojen harmonisointiin on varattava rahoitus osana virastojen muutosprosessia.

– Palkkojen harmonisointi on toteutettava kenenkään palkkaa alentamatta noin kahden vuoden kuluessa uuden organisaation perustamisesta, Simola edellyttää.

 

Lisätietoja: Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517.