Pardia: Malttia Helsingin yliopiston sopeuttamisohjelman toteuttamiseen

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola edellyttää, että Helsingin yliopiston määrärahaleikkausten vaikutukset henkilöstöön minimoidaan hyvällä suunnittelulla ja ennakoinnilla.

Yliopiston leikkaukset ovat sen omien laskelmien mukaan vuosien 2019–2020 aikana 106 miljoonaa euroa vuodessa. Mahdollisen apteekkikompensaation vaikutus olisi vuositasolla 29 miljoonaa euroa. Yliopisto on ilmoittanut aloittavansa yhteistoimintamenettelyn talouden tasapainottamiseksi ja henkilöstön vähentämiseksi enintään 1200 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä.

Simolan mielestä ennakoitu henkilöstön vähentämistarve on todella suuri. Yhteistoimintamenettelyssä kuuden viikon aikana ei voi ennakoida koko viiden vuoden vähentämistarvetta. 

– Muutosohjelma tulee toteuttaa viidessä vuodessa siten, että henkilöstön eläköitymiset ja muu luonnollinen poistuma otettaan täysimääräisesti huomioon. Myös henkilöstön mahdollisen laaja kuuleminen sopeuttamistoimenpiteistä on erittäin tärkeää.

Helsingin yliopisto valmistautuu perimään lukukausimaksuja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoita.

– Lukukausimaksujen periminen tuskin korvaa rahoitusvajetta, koska ensi kädessä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrä tullee laskemaan.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 55 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja: Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517.

Uutista muokattu 10:14: Korjattu vuosiluvuissa ollut kirjoitusvirhe.