Pardia: Helsingin yliopiston henkilöstöleikkaukset toteutetaan liian etupainotteisesti

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä Helsingin yliopiston sopeuttamisohjelman toteuttaminen tulee tehdä vaiheittain, jolloin eläköitymiset ja muu luonnollinen poistuma voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

Helsingin yliopisto ilmoitti tänään vähentävänsä vuoden 2017 loppuun mennessä 980 henkilöä. Näistä irtisanottavia arvioidaan olevan 570. Irtisanottavista 75 kuuluu opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja 495 muuhun henkilöstöön. Irtisanomiset toteutetaan kevään 2016 aikana.

Yliopiston säästötarve nykyisen hallituskauden lopulla on 106 miljoonaa euroa vuodessa, joista jo lähes puolet toteutuu jo kuluvana vuonna.

− Ei ole järkevää, että henkilöstön vähentämiset tehdään näin etupainotteisesti, kun yliopiston määrärahaleikkaukset kohdistuvat vuoteen 2020 saakka.

Helsingin yliopisto ilmoitti yhteistoimintamenettelyn aikana järjestävänsä kaikki yliopiston hallintotehtävät uuteen palveluorganisaatioon.
Organisaatiomuutoksen vuoksi henkilöstöleikkaukset kohdistuvat lähinnä muuhun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöön.

− Hallintotehtävät ovat tärkeä osa yliopistojen opetus- ja tutkimustehtävää. Ei liene tarkoituksenmukaista, että jatkossa yliopistoissa on yhä enemmän opetus- ja tutkimustyötä tekeviä työntekijöitä, joiden tehtävistä jopa enemmän kuin puolet menee muuhun kuin varsinaiseen opetus- ja tutkimustyöhön, Simola painottaa.

Yliopistojen muu kuin opetus- ja tutkimustyötä tekevä henkilöstö pyörittää muun muassa yliopistojen kirjastoja, ylläpitää ja kehittää yliopistojen atk-järjestelmiä, ohjaa opintoja, huoltaa esimerkiksi laboratorio- ja mittalaitteita ja tekee laboratorio- ja muita kokeita.

− Valtion poukkoilevasta määrärahaleikkauksista johtuvat eri yliopistojen toistuvat yhteistoimintaneuvottelut vaarantavat yliopistojen lakisääteisten tehtävien ja perustoimintojen hoitamisen, Simola sanoo.

− Nyt toteutettavien irtisanomisten toimeenpanossa tulee noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja työntekijöitä arvostavia menettelytapoja. Työnantajan on tuettava työntekijöitä muutoksessa ja otettava irtisanottaville kaikki muutosturvan keinot käyttöön.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 55 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja: Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517.