Pardia: Hallituksen on peruttava kategoriset määrärahaleikkaukset

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola edellyttää, että hallitus luopuu budjettiriihessä valtion virastojen kategorisista määrärahaleikkauksista sekä julkisen sektorin henkilöstön määräaikaisista lomarahojen leikkauksista. Myös korkeakoulujen perusrahoitus tulisi saattaa kestävälle tasolle.

Simolan mielestä parantuneessa taloustilanteessa on mahdollista satsata valtion palveluiden kehittämiseen niiden kurjistamisen sijaan.

Suomalainen julkinen sektori ja erityisesti valtionsektori on sekä Euroopan että maailman huippua niin tavoitteidensa toteuttajana kuin millä tahansa tehokkuusmittarilla mitattuna.

– Tämä perustuu pitkälti julkisen sektorin osaaviin ja tehtäviinsä sitoutuneisiin työntekijöihin. Yhteiskunta ja talouselämä tarvitsevat toimiakseen tehokasta ja vahvaa valtionhallintoa.

Organisaatiomuutosten kustannukset budjettiin

Valtionhallinnossa on valmisteilla lukuisa joukko organisaatiomuutoksia maakuntauudistuksen lisäksi. Näitä ovat muun muassa Valtion lupa- ja valvontaviraston perustaminen, maistraattien ja väestörekisterikeskuksen toimintojen uudelleenorganisointi uudeksi virastoksi sekä liikenne- ja viestintäministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön laajat virastouudistukset.

– Uudistusten henkilöstömenoihin ja muihin kustannuksiin tulee varata riittävä rahoitus.

– Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöviraston palkkausjärjestelmän siirtymäkauden päättämiseen on löydettävä ratkaisu ja rahoitus ennen viraston tehtävien siirtoa maakuntiin.

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut viimeisten vuosien aikana ja puolustusvoimien velvoitteet ovat kasvaneet.

– Puolustusvoimiin tarvitaan lisää henkilöstä kaikkiin henkilöstöryhmiin.

Yliopistoindeksi palautettava

Korkeakoulujen perusrahoituksen saattaminen kestävälle pohjalle tukee hallituksen linjauksia kilpailukyvyn, työllisyyden ja julkisen palvelutuotannon parantamisessa.

– Yliopistoindeksin palauttaminen mahdollistaa pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen toiminnan ja talouden suunnittelun.