Palkansaajien keskusjärjestöhanke sai projektipäällikön urheiluorganisaatiosta

Uuden palkansaajakeskusjärjestön selvityshankkeen projektipäälliköksi on valittu yhteiskuntatieteiden tohtori Juha Heikkala, 53.
 
Heikkala työskentelee ennakoinninasiantuntijana valtakunnallisessa liikunta- ja urheiluorganisaatiossa Valossa. Hän on ollut mukana perustamassa vuonna 2013 toiminnan aloittanutta Valoa.
 
Hankkeen ohjausryhmä perustelee Juha Heikkalan valintaa vahvalla käytännön osaamisella järjestöjen kehittämisessä. Heikkala on julkaissut lisäksi useita tutkimuksia järjestöjen johtamisesta ja strategioiden luomisesta.
 
Ryhmän puheenjohtaja Jarkko Eloranta painottaa, että projektipäällikön aloittaessa työnsä hanke uuden keskusjärjestön perustamiseksi ottaa merkittävän askeleen eteenpäin.
 
– Hyvässä vauhdissa on myös järjestön strategian valmistelu. Uuden keskusjärjestön synnyttäminen Suomeen on palkansaajille ja ammattiyhdistysliikkeelle juuri nyt erityisen tärkeää, kun tavoitteemme on tehdä muuttuvassa maailmassa entistä tuloksellisempaa edunvalvontaa ja yhteiskuntavaikuttamista. Järjestöjen määrän vähentyminen ja viestin yhtenäistäminen kirkastaa ja vahvistaa palkansaajien profiilia.
 
Projektipäällikkönä huhtikuussa aloittava Heikkala työskentelee selvitykseen mukaan ilmoittautuneista liitoista muodostetun ohjausryhmän alaisuudessa.
 
– Näen runsaasti yhtäläisyyksiä Valon ja uuden palkansaajajärjestön perustamisen välillä. Sinällään järjestön perustaminen ei ole ”se juttu”, vaan tärkeintä on onnistua toiminnan aloittamisessa ja menestyä tulevaisuudessa. Työn alla onkin nyt poikkeuksellisen historiallinen hanke, joka tulee vaikuttamaan laajalti koko suomalaiseen yhteiskuntaan, Heikkala tähdentää.
 
Tähän mennessä hankkeeseen on ilmoittautunut mukaan 48 liittoa. Palkansaajajärjestö Pardia on myös mukana hankkeessa.