Palkankorotuksista neuvotellaan kesäkuussa

Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat nyt kesäkuussa meneillään olevan sopimuskauden toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta. Sopimuskauden toinen jakso päättyy 31.1.2017.

Mikäli keskusjärjestöt eivät pääse sopimukseen kesäkuun 15. päivään mennessä, siirtyvät neuvottelut liittojen työehtosopimusosapuolten välille. Tällöin työehtosopimusosapuolten tulee 31.10. mennessä neuvotella toisen sopimuskauden palkankorotuksista. Mikäli näissä neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, voidaan sopimus irtisanoa päättymään 31.1.2016.

 

Palkankorotukset 1.8.2015

Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy 31.1.2016. Tämän jakson toinen palkankorotusajankohta on 1.8.2015.

Yliopistot

Palkkataulukkojen henkilökohtaisia palkkoja tai sopimuspalkkoja korotetaan yleiskorotuksella opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta yhteensä 0,4 prosenttia, harjoittelukoulujen johtavien rehtoreiden ja rehtoreiden sekä muun henkilöstön osalta yhteensä 0,3 prosenttia.

Muun henkilöstön korotus on yliopistoissa pienempi, koska palkankorotusvarallisuutta käytettiin vuosilomalain muutosten sisällyttämiseen työehtosopimukseen (vuosiloman siirto, jos sairastuu loman aikana).Yliopiston uudet palkkataulukot löydät Sivistystyönantajien sivuilta.

Valtio

Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 prosenttia.