Opetushallitus ja CIMO yhdistetään uudeksi virastoksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle on tarkoitus perustaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n ja Opetushallituksen tehtäville perustuva uusi virasto. Ministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan uuden viraston perustamista.

Uusi virasto perustettaisiin yhdistämällä OPH ja CIMO 1.1.2017. Ylioppilastutkintolautakunta ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskus liitetään emovirastomallia soveltaen uuteen virastoon 1.1.2018.

Työryhmän tehtävänä on valmistella uuden viraston perustamisen edellyttämät säädösmuutokset, muutokset valtion talousarvioon ja julkisen talouden suunnitelmaan sekä suunnitelma uudistuksen muusta toimeenpanosta. Muutos tulee toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Työryhmän määräaika on 29.2.2016. Työryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä täydennetään Ylioppilastutkintolautakunnan ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen osalta myöhemmin.

Opetushallituksen ja CIMO:n yhdistämistä on selvitetty useissa hankkeissa, viimeisimmäksi työryhmässä, joka jätti ehdotuksensa joulukuussa 2014. Työryhmä selvitti laajasti virastojen tehtäviä, organisaatiota, henkilöstöä, rahoitusta ja ohjausta sekä tulevia palvelutarpeita.

 
Lisätietoa:
Opetushallituksen ja CIMO:n yhdistämisen edellytyksiä pohtivan työryhmän muistio:
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:5

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (5.10.2015)