OKM:n uuden viraston suunnitteluun tarvitaan kattava henkilöstön edustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö  ilmoitti maanantaina 5.10. yhdistävänsä Opetushallituksen ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn uudeksi virastoksi. Ministeriö on pyytänyt JUKOa, JHL:ää ja Pardiaa nimeämään 15.10.2015 mennessä yhteisen edustajansa yhdistämistä varten perustettuun työryhmään.
 
Työryhmän tehtävänä on valmistella uuden viraston perustaminen siten, että virasto voisi aloittaa toimintansa 1.1.2017. Valmistelutyö on määrä saada päätökseen 29.2.2016 mennessä. Asiaan liittyvät viraston perustamisen edellyttämät säädösmuutokset, viraston perustamisen edellyttämät muutokset valtion talousarvioon ja julkisen talouden suunnitelmaan sekä suunnitelma uudistuksen muusta toimeenpanosta. Muutos tulee toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen.
 
Opetushallitus ja CIMO ovat hyvin erilaisia virastoja, mikä edellyttää kattavaa henkilöstön edustusta valmistelutyössä. Yksi yhteinen edustaja ei riitä tämän toteutumiseen. Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL katsoo, että hyvän henkilöstöpolitiikan noudattaminen vaarantuu nyt jo alkumetreillä.
 
YHL vaatii, että Pardian on saatava oma henkilöstön edustaja uuden viraston perustamista suunnittelevaan työryhmään.