OKM: Yliopistojen työnjako etenee – muutoksia koulutusvastuisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi tiistaina asetuksen, jolla yliopistojen koulutusvastuita muutetaan. Muutokset tulevat voimaan elokuussa 2017. Koulutusvastuiden muutokset vahvistavat yliopistojen profiloitumista vahvuusalueilleen ja työnjakoa niiden välillä. Muutokset perustuvat yliopistojen esityksiin.

Vaasan yliopisto luopuu kieliä koskevasta koulutusvastuustaan suomen kielessä ja sen sukukielissä, pohjoismaisissa kielissä, englannin kielessä ja saksan kielessä. Muutos on Vaasan yliopiston oman esityksen mukainen.

Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten koulutus ja tutkimus siirretään 1.8.2017 alkaen Jyväskylän yliopistoon. Vaasa profiloituu jatkossa vahvemmin kauppatieteisiin, tekniikkaan, viestintään ja hallintotieteisiin kehittääkseen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyään. Jyväskylän yliopisto puolestaan vahvistaa soveltavan kielentutkimuksen alaansa, ja luopuu klassisten kielten koulutusvastuusta.

Osana valtakunnallista yliopistojen profiloitumiskeskustelua Itä-Suomen yliopisto ja Turun yliopisto ovat sopineet saksan ja venäjän kielen välisestä keskinäisestä työnjaostaan. Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston esitysten mukaisesti Itä-Suomen yliopiston koulutusvastuu saksan kielessä poistuu ja siirtyy Turulle, ja Turun yliopiston koulutusvastuu slaavilaisissa kielissä poistuu ja siirtyy Itä-Suomen yliopistolle.

Oulun yliopistolle lisätään rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuu, joka vastaa erityisesti Oulun alueen ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinööreistä ja rakentamisalan keskijohdon ammattilaisista. Tekniikan koulutusalalla Vaasan yliopistolle lisätään tuotantotalouden koulutusvastuu. Uudet koulutusvastuut toteutetaan yliopistoille sopimuskaudelle 2017–2020 myönnetyn perusrahoituksen ja sovittujen tutkintomäärien puitteissa.

 

www.okm.fi