Neuvottelut heikennyksiä vastaan Helsingin yliopiston yhtiössä

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut -yhtiöön siirtynyt henkilöstö on tammikuun loppuun yliopistojen yleisen työehtosopimuksen soveltamisen piirissä. Uusi työehtosopimus yhtiöön olisi saatava valmiiksi mahdollisimman pian.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n työehtosopimuksen neuvotteluja on käyty tiiviillä aikataululla ja järjestöosapuolet ovat kokoontuneet myös usein. Yleisesti voi sanoa tässä vaiheessa, että työnantaja- ja työntekijäpuolen näkemykset työehtosopimuksen sisällöstä ovat kaukana toisistaan. Työnantaja on tarjonnut kovia heikennyksiä nykyisen työehtosopimuksen tasoon nähden. Työntekijäpuoli ei voi hyväksyä esitettyjä heikennyksiä, joten nyt haetaan ratkaisuja, jotka tyydyttävät kumpaakin osapuolta. Yliopistoa pitkään palvelleet työntekijät eivät ansaitse tällaista kohtelua. Henkilöstön siirtäminen yhtiöön oli tarkoitus hoitaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Silti nyt on jo selvillä, että pitkään työskennelleiden ansaittuja eläkkeitä ei ole haluttu turvata.

Neuvottelut jatkuvat siten, että lauantaina 20.1. neuvotteluissa käydään työnantajan toista sopimustarjousta läpi. Sopimus on yksi kokonaisuus ja kaikki sen osat tarkastellaan ennen lopullisten kantojen lukkoon lyömistä. Neuvotteluaikoja on sovittu myös tiistaiksi 23.1. ja keskiviikoksi 24.1. sekä torstai-illalle 25.1.

Lisätietoja:
Satu Henttonen, puheenjohtaja, p. 040 524 9199, satu.henttonen(at)yhl.fi