Neuvottelu-uutinen (3.6.): Yliopistoihin neuvottelutulos (päivitetty 20.6.)

– Kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin työajan pidennys toteutetaan muun henkilöstön osalta lisäämällä päivittäistä työaikaa kuudella (6) minuutilla ja viikoittaista työaikaa 30 minuutilla eri työaikamuodot huomioon ottaen. Opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosityöaikaan lisätään 24 tuntia, Pardian yksityisten alojen neuvottelupäällikkö Katja Heikkilä sanoo.

Neuvottelutulos sisältää myös kilpailukykysopimuksen mukaisen kirjauksen paikallisesta sopimisesta kriisitilanteessa eli ns. selviytymislausekkeen. Yliopistojen yleisessä työehtosopimuksessa oli jo ennestään tämä mahdollisuus, mutta tässä yhteydessä määräyksiä tarkennettiin ja parannettiin luottamusmiehen toimintaedellytyksiä kyseisiin neuvotteluihin liittyen.

Yliopistojen työehtosopimuksen sopijaosapuolia ovat Pardian lisäksi julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ja työnantajapuolella Sivistystyönantajat.  

Lisätietoa: Pardian yksityisten alojen neuvottelupäällikkö Katja Heikkilä, gsm 0400 904 893.

Neuvottelutulos ja päivitetyt työaikamääräykset ovat sivustollamme kohdassa Työ – Sopimukset – Yliopisto. Sivulta löytyy myös kalvot, jossa neuvottelutuloksen keskeinen sisältö esitellään.