Luottamusta rakentaen uuteen vuoteen

”Luottamus on ihan kaikkein tärkein asia, ilman sitä ei tule mistään mitään”, näin totesi eräs haastateltavani kysyessäni mitä luottamus työorganisaatiossa hänelle merkitsee? Mutta mistä luottamus sitten syntyy ja miten se säilyy työelämän muutosmyllerryksissä? Se on selvää, että luottamus ja hyvä työilmapiiri ei tule ylhäältä annettuna tai sormia napsauttamalla, vaan vaatii rakentuakseen aikaa ja työyhteisön ihmisten vakaata halua parantaa luottamuksen ilmapiiriä.

Luottamus rakentuu parhaiten työssä ja touhussa, keskellä yhteistä arkipäivää. Haasteita tähän tuo se, että isoissa organisaatioissa johto voi olla etääntynyt alaistensa työstä ja toisaalta myös työntekijät toimivat omissa tiimeissään, jolloin välttämättä ei henkilökohtaisesti tunneta kaikkia muita organisaation työntekijöitä.

Erittäin merkittäväksi asiaksi luottamuksen rakentumisessa koetaan työyhteisöissä usein tietynlainen vapaus päättää omaa työtä koskevista asioista. Se voi tarkoittaa muun muassa vapautta tehdä työtä haluamallaan tavalla sekä mahdollisuutta ajatella omilla aivoilla. Se, että johto sekä työntekijät tunnistavat omat vastuunsa, kasvattaa koettua luottamusta. Näkisinkin, että vastuuta ei voi vierittää toisten niskoille, vaan jokainen hoitaa oman tonttinsa organisaatiossa. Työntekijät odottavat esimieheltä ja työtovereilta arvostusta ja luottamusta siitä, että työt tulevat hoidettua ajallaan. Yhdenmukainen ja oikeudenmukainen johtajuus sekä yhteisöllisyys organisaatiossa luovat hyvää luottamuksen ilmapiiriä. Erityisen merkityksellistä luottamuksen rakentumisessa on vuorovaikutussuhteiden onnistuminen, rehellisyys ja avoimuus asioissa sekä hyvä asioista tiedottaminen.

Kaikkea mitä ajattelee, ei voi työyhteisössä kuitenkaan aina sanoa julki täysin rehellisesti, vaan avoimuudessakin tarvitaan harkintaa. On selvää, että työyhteisön luottamussuhteet ovat erilaisia kuin henkilökohtaisen elämän luottamussuhteet, silti luottamuksen syventyminen tarvitsee aina aikaa kaikissa ihmissuhteissa. Kuinka monta todellista luottoystävää ihmisellä voi elämänsä aikana olla? Kuinka monta todella luotettavaa esimiestä alainen voi saada? Voiko aina edes itseensä täysin luottaa? Luottamus alkaa oikeastaan siitä, mihin tieto toisesta päättyy. Luottaminen vaatii riskinottoa ja heittäytymistä tuntemattomaan. Luottaa kuitenkin ehdottomasti kannattaa, ainakin niin kauan kuin toisin todistetaan.

On inhimillistä ja elämään kuuluvaa, että jokainen esimies ja työntekijä tekevät myös virheitä. Jos luottamus on murtunut, menetettyä luottamusta voidaan yrittää uudelleen rakentaa erityisesti parantamalla vuorovaikutusta ja keskustelun avoimuutta. Vuorovaikutussuhteissa on aina kaksi osapuolta. Luottamusta rakentaa paitsi esimiehen luottamuksenarvoisuus, myös työntekijän halu toimia työyhteisössä luottamusta rakentavalla tavalla. Luottamuksen rakentuminen on prosessi, joka kestää läpi elämän eikä tule todennäköisesti koskaan täysin valmiiksi missään ihmissuhteessa. Metsä vastaa siten miten sinne huudetaan. Koska toista ihmistä on vaikea muuttaa, luottamuksen tiedostaminen ja rakentaminen kannattaa aloittaa itsestään.

Tiina Kähkönen

Kirjoittaja työskentelee Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suunnittelijana.