Liittovaltuuston kokous 23.11.2018

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n liittovaltuuston kokous pidettiin 23.11.2018 Vantaalla. Kokouksen aluksi kuultiin Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassisen katsaus liittyen yliopistojen kehittämiseen.

Liittovaltuusto vahvisti kokouksessaan liiton tilinpäätöksen, hallituksen kertomuksen liiton tileistä vuodelta 2017 sekä tilintarkastuskertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen. Liittovaltuusto myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Koska YHL:n yhdistykset ovat päättäneet liittyä Ammattiliitto Prohon, päätti liittovaltuusto yksimielisesti esittää Pron hallitukseen Elisa Hyytiäistä (Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY). Liittovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen esittää Pron edustajistoon  Saija Kyllöstä (Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY) sekä Juha Riepposta (Itä-Suomen yliopiston yliopistoyhteisön henkilöstöyhdisys ISYHY).

Liittovaltuusto hyväksyi YHL:n toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja päätti vuoden 2019 tulo- ja menoarviosta. YHL:n jäsenyhdistysten liittyessä Ammattiliitto Prohon 1.1.2019 alkaen YHL:n toiminta muuttuu yleishyödyllisen tukiyhdistyksen tyyppiseksi.

 

27.11.2018 Selvennetty liittovaltuuston päätöstä Pron hallitukseen ja edustajistoon esitetyistä jäsenistä.