Lausunto tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

Opetushallitukselle

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon perusteiden luonnosta on arvioitu työelämälähtöisyyden, tutkinnon osien ja muodostuu sekä ammattitaidon ja sen osoittamisen ja hyväksyttävien suorituskriteereiden näkökulmasta.

Tutkinnon osia voi suorittaa tutkintotilaisuuksissa näyttämällä osaamisensa. Toivoisimme hyväksyttäväksi myös portfoliotyyppistä näyttämistä, joka on mahdollista toteuttaa työelämälähtöisesti työn arjessa.

Tutkinnon perusteiden kuvailu on selkeää ja konkreettista. Luonnoksessa lähdetään asiakkaat edellä ja se korostuu hienosti läpi koko paperin. Kaikille yhteisen pakollisen osan lisäksi on erikoistumisalueet ja TUTKIJAPALVELUT JA ERIKOISKIRJASTOJEN TIETOPALVELUT -osa, jonka kautta ennen kaikkea arvioimme tutkinnon suorittamisen soveltumista tieteellisiin kirjastoihin, yliopistojen kirjastoihin, Kansalliskirjastoon ja Varastokirjastoon.

Työelämälähtöisyyttä osoittaa tutkinnossa vaadittava asiakkaan tiedontarpeen selvittäminen. Jäsenkentässämme työntekijät saavat kysymyksiä, joista on usein vaikea päätellä, mitä asiakas itse asiassa haluaa: Mikä on tieteenala, johon kysymys liittyy? Ymmärtääkö asiakas, mitä palveluja kirjasto voi tarjota ja mitä ei?

On luonnollista, että koska kunnallisia kirjastoja ja kirjastoautopalvelua on suhteessa enemmän kuin tieteellisiä kirjastoja, tutkinnon osista suurin osa soveltuu parhaiten yleisiin kirjastoihin.  Ydinosaamisena kirjaston hankinta-, valinta- ja poistoperiaatteiden hallinta tuntuu saavan kovin suuren painoarvon tutkinnon osana. Tieteellisessä kirjastossa asian hallinta on hyvin monitahoinen.

Kaiken kaikkiaan tutkijapalvelut ja erikoiskirjaston tietopalvelu -moduuli tuntuu kovin ohuelta verrattuna muihin valinnaisiin tutkinnonosiin. Suorituskriteereissä on joitakin yksittäisiä epiteettejä: ”itsenäisesti”, ”huolellisesti”, ”sujuvasti”, ”vaivattomasti” ja ”tarkoituksenmukaisesti”. Ne jäävät melko irrallisiksi, joten esitämme muotoiluja: hallitsee.., osaa käyttää.. ,kuten esimerkiksi s. 22.

Pidämme kuitenkin hyvänä, että tutkinnon perusteissa näkyy myös tehtävien moninaisuus (”..hankkii, hoitaa, opastaa, valmistelee, selvittää, suunnittelee, arvio, toteuttaa, esittelee, viestii… jne.)” Monikulttuurisuus on otettu huomioon.

Kaiken kaikkiaan tutkinnon perusteet on saatu siirretyiksi selkeästi kohden 2020-lukua tai tätä vuosikymmentä. Tämän päivän kirjasto muuttuu koko ajan, näillä perusteilla päästään kohti uutta kirjastoa.

Satu Henttonen
puheenjohtaja