Kysely: Helsingin yliopistossa ei kannateta uutta johtosääntöesitystä

Helsingin yliopistossa toteutettuun verkkokyselyyn vastanneista vain harva kannattaa yliopiston johtosäännön muuttamista entistä rehtorivaltaisempaan suuntaan. Myöskään duaalimallin purkaminen ei saa kannatusta kyselyyn vastanneiden keskuudessa.

Helsingin yliopiston johto on esittänyt johtosääntöä muutettavaksi siten, että vastaisuudessa yliopiston hallitus valitsisi tiedekuntien dekaanit ja laitosjohtajat rehtorin esityksestä. Nykyisessä mallissa tiedekuntaa johtavan dekaanin valitsee professorien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajista koostuva tiedekuntaneuvosto.

Tiistaina 7. huhtikuuta julkistetun kyselyn mukaan johtosääntöön ehdotetut muutokset eivät nauti kannatusta Helsingin yliopiston työntekijöiden ja opiskelijoiden keskuudessa.  Kyselyyn vastanneista vain 15 prosenttia kannattaa dekaanien valinnan muuttamista johtosääntöesityksen mukaiseen aiempaa rehtorivaltaisempaan suuntaan.

Vastauksissa ei ollut eroa eri tiedekuntien välillä. Sen sijaan vastaajat, jotka olivat johtavissa asemissa, olivat muita suhteellisesti suopeampia uutta mallia kohtaan – heistä noin puolet kannatti johtosäännön muuttamista.

 

Demokraattinen päätöksenteko vaakalaudalla

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:ään kuuluva Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY vastustaa johtosääntöesityksen mukaista tiedekuntien dekaanien ja laitosjohtajien valintatapaa. Yhdistyksen puheenjohtajan ja pääluottamusmies Elisa Hyytiäisen mukaan esitys heikentäisi yliopistoyhteisön demokratiaa ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

-Yliopistoyhteisöllä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketkä heitä johtavat. Tämä on tärkeää henkilöstön motivoitumisen ja sitoutumisen kannalta.

Julkistustilaisuudessa tiistaina 7. huhtikuuta puhuneen professori Heikki Patomäen mukaan kyselyssä annettu tyrmäys yliopiston johtosääntöuudistukselle on osoitus siitä, että yliopistossa johtavassa asemassa olevat ovat erkaantuneet muista yliopistolaisista.

-Ihmiset, jotka johtavat laitoksia, yksiköitä tai koko yliopistoa, eivät edusta koko yliopiston mielipidettä. Johdon ja muiden välillä on suuri kuilu, sanoi Patomäki kyselyn julkistustilaisuudessa.

 

Duaalimallin purkamiselle täystyrmäys

Kyselyn perusteella myöskään viime aikoina pinnalla olleet valtakunnalliset muutosesitykset eivät nauti suurta kannatusta yliopistolaisten keskuudessa. Esimerkiksi  ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhdistämistä kannatti vastaajista vain kolme prosenttia. Tutkintojen kaupallistaminen ja yliopistotoimintojen markkinapohjaistaminen  sai tuen 13 prosentilta vastaajista. 

Vajaa viidesosa vastanneista puolestaan uskoi yliopistojen profiloitumisen toimivan ilman merkittäviä haitallisia sivuvaikutuksia.  Vastauksissa ei ollut merkittävää eroa eri tiedekuntien tai yksikköjen välillä. Sen sijaan johtavassa asemassa olevat vastaajat olivat muita suopeampia tutkintojen kaupallistamiselle ja he myös uskoivat muita enemmän profiloinnin toimivuuteen.

Kyselyyn vastasi yhteensä tuhat Helsingin yliopistoon kuuluvaa henkilöä. Vastanneista noin 700 edusti yliopiston henkilöstöä, mikä on noin 10 prosenttia yliopiston koko henkilöstöstä. Vastanneista parhaiten edustettuna oli professorien ryhmä, josta melkein puolet vastasi kyselyyn. Kyselyn toteutti ryhmä Helsingin yliopistossa työskenteleviä tutkijoita ja opettajia.

 

14:29 Jälkimmäisessä väliotsikossa ollut virhe korjattu.