Koulutustuki – vanha 2

YHL ry tarjoaa koulutustukea, jota voidaan myöntää harkinnanvaraisesti ammatilliseen ja ammattiyhdistyskoulutukseen.  Tutkintostipendejä myönnetään ammatillisen näyttötutkinnon tai muun tutkinnon kokonaan suorittaneille.

Koulutustukea voivat hakea 1.1.2019 Ammattiliitto Prohon siirtyneiden YHL:n jäsenyhdistysten jäsenet.

Koulutustuki ammatillisiin opintoihin

Ammatilliseksi koulutukseksi katsotaan myös korkeakoulussa suoritettava opintokokonaisuus tai tutkinto.

Ammatilliseen koulutukseen haetun koulutustuen edellytys on voimassa oleva vähintään yhden vuoden kestänyt yhtäjaksoinen jäsenyys  jäsenyhdistyksessä. Lähtökohtaisesti jäsenelle myönnetään koulutustukea kerran vuodessa. Pidempikestoisessa ammatillisessa koulutuksessa oleville tukea myönnetään samoihin opintoihin enintään kolmena opiskeluvuonna. Kalenterivuoden aikana tukea voi saada vain kerran. Tuen myöntäminen uudelleen samoihin opintoihin on sidoksissa koulutustukihakemusten määrään ja koulutusbudjetin tukivarauksen suuruuteen.

Koulutustuen hakuajat ovat kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja lokakuussa.

Hakeminen:
Hakulomake toimitetaan jäsenyhdistyksen kautta YHL:ään, yhl(at)yhl.fi.

Hakemuksen perustelut:

  • koulutus, johon haetaan tukea
  • miten koulutus tukee hakijan ammattitaitoa, siinä kehittymistä ja työllistymistä
  • hakijan oma taloudellinen panostus
  • oman yhdistyksen tuen määrä tai puolto (yhdistys merkitsee)
  • työnantajan tuki
  • muut mahdolliset perustelut

Hakijan tiedoissa on mainittava nimi ja yhteystietojen lisäksi aikaisempi koulutus, nimike/tehtävä ja pankkiyhteys. Hakemukseen liitetään kuitit opinnoista syntyneistä kuluista. Kaikki hakemuksen liitteet tulee toimittaa kerralla. Tositteita ei hyväksytä jälkikäteen. Opinnoista syntyneiden kulujen on koskettava helmikuun haussa kuluvan lukuvuoden (edellisen syksyn ja kuluvan kevätlukukauden) kuluja ja lokakuun haussa edellisen (kevät)lukukauden tai alkaneen syyslukukauden kuluja.

Tutkintostipendi

Tutkintostipendiä varten haettavan koulutustuen edellytys on voimassa oleva vähintään yhden vuoden kestänyt yhtäjaksoinen jäsenyys jäsenyhdistyksessä. Hakemukseen tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta. Hakemus toimitetaan oman yhdistyksen kautta YHL:ään, yhl(at)yhl.fi.

Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa helmikuussa ja lokakuussa.