Koulutusalan työmarkkinajärjestöt: indeksijäädytysten perumisesta panoksia Suomen osaamisperustaan

Under på svenska.

Suomen kasvava talous tarvitsee osaamista, osaajia ja innovaatioita. Monella toimialalla on pulaa osaavasta työvoimasta ja työelämän voimakkaaseen murrokseen tulee kyetä vastaamaan. Tulevassa kehysriihessä täytyy huolehtia siitä, että talouskasvun elementteihin ja työelämän muutokseen löytyy panostuksia. Koulutuksen ja tutkimuksen indeksijäädytykset tulee perua.

Koulutuksesta ja tutkimuksesta on viime vuosina säästetty satoja miljoonia euroja. Indeksijäädytykset koskettavat kaikkia koulutusasteita nyt ja tulevina vuosina. Henkilöstöä on koulutus- ja tutkimusalalla jouduttu vähentämään tuhansilla.

Koulutus- ja tutkimusalan koko henkilöstön työpanos on välttämätön, jotta maamme talouskasvu ja kilpailukyvyn kehittyminen voidaan varmistaa. Riittävillä resursseilla varmistetaan, että maamme voi jatkaa kasvun tiellä.

Toteutetut rahoitusleikkaukset ja samanaikainen tulevien vuosien kustannustason nousu vaarantavat maamme talouskasvun. Indeksien palautus varmistaa, että yleisen kustannustason noususta ei enää aiheudu lisäleikkauksia.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Niko Simola, Palkansaajajärjestö Pardia p. 040 566 8517
Toimitusjohtaja Teemu Hassinen, Sivistystyönantajat p. 050 562 7004
Puheenjohtaja Olli Luukkainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO p. 0500 652 872
Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL p. 040 702 4772
Puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty p. 0400 537 756

 

 

Utbildningssektorns arbetsmarknadsorganisationer: en upphävning av indexfrysningen ger satsningar på Finlands kompetensbas

Finlands växande ekonomi behöver kompetens, experter och innovationer. Inom många branscher råder det brist på kompetent arbetskraft samtidigt som branscherna måste klara av att svara mot arbetslivets kraftiga omvälvningar. Vid de kommande ramförhandlingarna gäller det att se till att det satsas på elementen för ekonomisk tillväxt och förändringen av arbetslivet. Utbildningens och forskningens indexfrysningar bör slopas.

Det har sparats hundratals miljoner euro på utbildning och forskning under de senaste åren. Indexfrysningarna gäller alla utbildningsstadier i dag och under kommande år. Personalen inom utbildning och forskning har skurits ned med tusentals.

Hela personalens arbetsinsats behövs inom utbildningen och forskningen för att den ekonomiska tillväxten och utvecklingen av konkurrenskraften i vårt land ska kunna säkerställas. Med tillräckliga resurser garanterar vi vårt land fortsatt tillväxt.

De genomförda finansieringsnedskärningarna i kombination med en ökning av kostnadsnivån under de kommande åren äventyrar landets ekonomiska tillväxt. En återinföring av indexen säkerställer att den allmänna stegringen i konstadsnivån inte leder till ytterligare nedskärningar.

 

Ytterligare information:

Ordförande Niko Simola, Löntagarorganisationen Pardia, tfn 040 566 8517
Verkställande direktör Teemu Hassinen, Bildningsarbetsgivarna, tfn 050 562 7004
Ordförande Olli Luukkainen, Undervisningssektorns fackorganisation OAJ, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, tfn 0500 652 872
Ordförande Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tfn  040 702 4772
Ordförande Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tfn 0400 537 756