Koulutustuki

Koulutustuki on liiton jäsenetu, jota voidaan myöntää harkinnanvaraisesti yksittäiselle jäsenelle lähinnä ammatilliseen ja ammattiyhdistyskoulutukseen. Tukea haetaan oman yhdistyksen kautta. Myös yhdistykset tukevat jäsenten omaehtoista kouluttautumista. Opintoja suunnitellessa voi kustannuksia kattaa mallilla: oma panostus, työnantajan osuus, yhdistyksen ja liiton koulutustuet sekä muut tukimuodot (stipendi, apuraha tms.).

Tutkintostipendejä myönnetään ammatillisen näyttötutkinnon tai muun tutkinnon kokonaan suorittaneille.

Koulutustuki ammattiyhdistyskoulutukseen

Ammattiyhdistyskoulutussopimuksen piirissä olevat henkilöstön edustajat saavat koulutuksen luottamustehtäväänsä työnantajan tukemassa ay-koulutuksessa tai työnantajan järjestämässä koulutuksessa. Muille kuin työnantajan tukemille ay-kursseille voi hakea koulutustukea koko kalenterivuoden ajan.

Ay-koulutukseen myönnetään tukea hakemuksesta harkinnan mukaan. Yksittäinen jäsen voi saada tukea niin usein kun ay-toiminnan ja muiden hakemuksista ilmenevien syiden perusteella katsotaan tarpeelliseksi.

Hakeminen:
Tukea haetaan täyttämällä hakulomake ja lähettämällä se oman yhdistyksen kautta YHL:n toimistoon. Yhdistys merkitsee hakemukseen oman puoltonsa ja panostuksen, jolla se tukee jäsenen koulutusta.

Ay-toimintaa tukevaa koulutusta ovat esimerkiksi Aktiivi-Instituutin kurssit, TJS-Opintokeskuksen sihteeri- tai taloudenhoitajakurssit, Avoimen yliopiston työlainsäädännön kurssit, TYKY-koulutus ja erilaiset työsuojelukurssit.

Koulutustuki ammatillisiin opintoihin

Ammatilliseksi koulutukseksi katsotaan myös korkeakoulussa suoritettava opintokokonaisuus tai tutkinto.

Ammatilliseen koulutukseen haetun koulutustuen edellytys on voimassa oleva vähintään yhden vuoden kestänyt yhtäjaksoinen jäsenyys YHL:n jäsenyhdistyksessä. Lähtökohtaisesti jäsenelle myönnetään koulutustukea kerran vuodessa. Pidempikestoisessa ammatillisessa koulutuksessa oleville tukea myönnetään samoihin opintoihin enintään kolmena opiskeluvuonna. Kalenterivuoden aikana tukea voi saada vain kerran. Tuen myöntäminen uudelleen samoihin opintoihin on sidoksissa koulutustukihakemusten määrään ja koulutusbudjetin tukivarauksen suuruuteen.

Koulutustuen hakuajat ovat kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja lokakuussa.

Hakeminen:
Hakulomake toimitetaan YHL:ään oman yhdistyksen kautta.

Hakemuksen perustelut:

  • koulutus, johon haetaan tukea
  • miten koulutus tukee hakijan ammattitaitoa, siinä kehittymistä ja työllistymistä
  • hakijan oma taloudellinen panostus
  • oman yhdistyksen tuen määrä tai puolto (yhdistys merkitsee)
  • työnantajan tuki
  • muut mahdolliset perustelut

Hakijan tiedoissa on mainittava nimi ja yhteystietojen lisäksi aikaisempi koulutus, nimike/tehtävä ja pankkiyhteys. Hakemukseen liitetään kuitit opinnoista syntyneistä kuluista. Kaikki hakemuksen liitteet tulee toimittaa kerralla. Tositteita ei hyväksytä jälkikäteen. Opinnoista syntyneiden kulujen on koskettava helmikuun haussa kuluvan lukuvuoden (edellisen syksyn ja kuluvan kevätlukukauden) kuluja ja lokakuun haussa edellisen (kevät)lukukauden tai alkaneen syyslukukauden kuluja.

Tutkintostipendi

Tutkintostipendiä varten haettavan koulutustuen edellytys on voimassa oleva vähintään yhden vuoden kestänyt yhtäjaksoinen jäsenyys YHL:n jäsenyhdistyksessä. Hakemukseen tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta. Hakemus toimitetaan liittoon oman yhdistyksen kautta.

Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa helmikuussa ja lokakuussa.