Koulutus

Koulutus

YHL:n tarjoamat kurssit on suunnattu pääasiassa kaikille jäsenyhdistysten luottamushenkilöille ja muille toimihenkilöille. Yhdistystoimijoille ja henkilöstön edustajille suunnatun erityiskoulutuksen lisäksi YHL ja sen jäsenyhdistykset järjestävät kaikille jäsenille tapahtumia. Jäsenet voivat myös osallistua Aktiivi-instituutin ja TJS-opintokeskuksen kursseille.

YHL:n omien kurssien lisäksi luottamustehtävissä toimivat jäsenet voivat osallistua myös tiettyyn jäsenyhdistysten, Aktiivi-instituutin ja TJS-opintokeskuksen järjestämään koulutukseen, johon voi saada työstä palkallista vapautusta.

Osallistumiskustannukset

YHL:n kurssit ovat jäsenille maksuttomia.

YHL maksaa kurssilaisten matka- ja täysihoitokulut. Matkakulut korvataan liiton matkustussäännön mukaisesti. Luottamushenkilöillä on oikeus saada työstään palkallista vapaata. Virkavapaata tai työstä vapautusta on anottava viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Lisäksi työnantaja maksaa kurssin järjestäjälle kurssirahaa.