Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyö jatkuu verkossa ja työpajoissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä visiotyön korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuudesta. Valmistelun tueksi järjestettiin mm. seminaareja työpajoineen sekä avoin verkkoaivoriihi, joiden tulokset ovat nyt arvioitavana. Keskeiset teemat liittyvät osaamiseen ja edelläkävijyyteen.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuustyö jatkuu loppukesästä verkkoaivoriihessä ja seminaarityöpajoissa syyskuussa.

Tähänastisen valmistelun tulokset ovat parhaillaan arvioitavana ja jalostettavissa verkkoaivoriihen uudella kierroksella, joka jatkuu 18.8. saakka. Myös aiemman verkkoaivoriihen on linkitettynä ministeriön verkkosivuilta.

Seuraava seminaari, joka on suunnattu korkeakoulujen henkilöstölle ja opiskelijoille sekä elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien toimijoille, järjestetään Helsingissä 8.9.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyön tarkoituksena on tuottaa yhteinen tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisen. Visiotyö ulottuu vuoteen 2030.

Työssä tarkastellaan mm. korkeakoulujärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja ja -malleja ja arvioidaan niiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta. Valmistelu tehdään yhdessä ministeriön, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Visio valmistuu syksyllä 2017.

Verkkoaivoriihi  (21.7.-18.8.2017)  

Lisätietoa visiotyöstä ja seminaareista

Lähde: OKM