Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen vauhtiviikko

Tällä viikolla on korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämisessä ollut vilkasta, pardialaisen Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen sanoo.

– Huoli maamme korkeimman opetuksen ja tutkimuksen laadusta ja rahoituksesta on taustavoima, joka tulee vaikuttamaan tulevina vuosina voimakkaasti kaikkiin kehittämis- ja muutostoimiin yliopistoissamme ja myös ammattikorkeakouluissa.

Maanantaina 23. maaliskuuta opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti kansainvälisen arviointiraportin Towards a future proof system for higher education and research in Finland.  Raportissa esitetään maltillisesti monia kehittämistoimia. Esimerkiksi duaalimallilla voidaan raportin mukaan jatkaa, mutta kansainvälinen paneeli esitti yhteistyön lisäämistä.

Itä-Suomen yliopisto kertoi jo maanantaina aloittavansa yt-menettelyn luonnontieteiden tiedekunnassa. Tällöin ennakoitiin UNIFIn eli Suomen yliopistojen keskiviikkona 25. maaliskuuta julkistetussa raportissa esitettyjä näkemyksiä luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellisesta kehittämisestä.

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL esitti UNIFIn eri tieteenalojen kehittämisraporttien alla julkistamisseminaarissa 25. maaliskuuta, että yliopistojen henkilöstö otetaan mukaan suunnitteluun, kun tieteenalojen raporttien esityksiä jatkojalostetaan ja ryhdytään toteuttamaan.

– Henkilöstön sitouttaminen ylhäältä annettuihin muutoksiin ei yleensä onnistu niin hyvin kuin yhteistoimintalain hengessä harjoitettu aito yhteistoiminta, jossa henkilöstö otetaan mukaan suunnitteluun jo alkuvaiheessa.

UNIFIn puheenjohtaja, rehtori Kalervo Väänänen lupasi, että henkilöstö otetaan mukaan yhteistyöhön.

– Keskustelu eri tieteenalojen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön lisäämiseksi on vasta alkamassa yliopistoissa. Eri tieteenalojen profilointi vaatii vielä paljon keskustelua ja valmistelua. Lisäselvityksiä tullaan tekemään esimerkiksi yliopistojen tutkimusasemien osalta.

Lisätietoja: Satu Henttonen, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n puheenjohtaja, 040 524 9199

 

11:23 korjattu ingressin tekstissä ollut muotovirhe.