Kirjoita kokemuksiasi johtamisesta

Johtamisen asiantuntija Pauli Juuti kerää tapausesimerkkejä johtamista käsittelevään kirjaansa. Kerro hyviä ja/tai huonoja kokemuksiasi johtamisesta vapaamuotoisella tavalla.

Kirjoituksen voi tehdä omasta johtamisestaan ja myös siitä, kuinka työpaikalla johdetaan tai siitä, millaista esimiestoiminta on kirjoittajan työpaikalla tai jollakin toisella työpaikalla, jota kirjoittaja on seurannut.

Tekstin voit kirjoittaa ilman, että kerrot nimeäsi tai mitä organisaatiota kertomus koskee. Voit myös kirjoittaa niin lyhyesti tai pitkästi kuin haluat.  Kaikki käytetyt tapausesimerkit julkaistaan nimettöminä ja niin, ettei kirjoitusten tekijää voi tunnistaa.

Lähetä kirjoituksesi 1. syyskuuta mennessä.

Lisätietoja ja kirjoitusten lähetys: pauli.juuti(at)gmail.com, puh. 041 4666 012 tai
Pauli Juuti, Mustarinne 6, 02770 Espoo.