Kilpailukykypaketti yliopistoissa

Eilen julkistettu kilpailukykysopimus saavutettiin pienimmän pahan tietä kulkien. Kilpailukykysopimuksen tarkoitus on korvata Sipilän hallituksen kaavailemat niin sanotut pakkolait. YHL:n jäsenistön kannalta sopimuksessa on hyvää ja huonoa, mutta kaiken kaikkiaan sopimus on hyväksyttävissä. Voidaan jopa elätellä toivoa, että paikallisen sopimisen kautta saavutetaan jotakin hyvääkin.

Pakkolakipakettiin verrattuna kilpailukykysopimuksessa on kyse pienemmästä pahasta: nyt esimerkiksi julkisen sektorin pitkiä lomia ei leikata eikä sairauslomiin aseteta karensseja. On kuitenkin samalla todettava, että vaikka kyseessä on pienempi paha, se ei silti tee sopimuksesta lähtökohtaisesti hyvää.

Kilpailukykysopimuksessa edellytetään julkisella sektorilla työskentelevien lomarahojen määräaikaista leikkausta 30 prosentilla vuosiksi 2017-2019. Tämä ei kuitenkaan koske yliopistoja vaan sopimuksessa julkinen sektori on määritelty tarkoittamaan valtion virastoja, kuntaa, kirkkoa, Kelaa, Kevaa ja Suomen Pankkia.

Sopimuksen toinen kipeä kohta, eli työajan pidentäminen 24 tunnilla, sen sijaan koskee kaikkia työntekijöitä. Siitä, miten tämä toteutetaan, sovitaan liittokohtaisissa neuvotteluissa tämän kevään aikana. Yliopistoissa työskentelevän opetus- ja tutkimushenkilöstön 1600 tunnin työaika on yhtä suuri ongelma asiassa kuin muuhun henkilöstöön sovellettava yliopistojen yleinen työaika. Miten asiaan saadaan tasapuolinen ja yhdenvertainen ratkaisu?

Muut kilpailukykypaketin osat, kuten työttömyysvakuutusmaksun kustannusten siirto työantajilta työntekijöille, koskevat kaikkia työntekijöitä. Eri medioissa on jo esittäneet laskureita, joilla voi arvioida sopimuksen mahdollisia vaikutuksia omaan palkkaan.

Neuvottelutulokseen ei olisi päästy, mikäli kaikki osapuolet eivät olisi joustaneet. Neuvottelutulos onkin siksi vahva kompromissi, jonka sisällössä on maan hallituksella vielä kipukohtia ja jota myöskään SAK ei ole vielä hyväksynyt.

Mitä paikallinen sopiminen sitten merkitsee jäsentemme työpaikoilla yliopistoissa, valtiolla ja yrityksissä? Paikallisen sopimisen asioista keskustellaan kevään aikana ja alakohtaisten neuvottelujen takaraja on 31.5. Kilpailukykysopimuksessa on suositus ottaa työaikapankkeja käyttöön. Ehkä liittomme tavoite työaikapankkien käyttöönotosta liikahtaa nyt eteenpäin.

Sopimuksen sisältöön voi tutustua STTK:n sivuilla.

 

Satu Henttonen
Kirjoittaja on Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n puheenjohtaja.