Kannanotto Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n henkilöstön tueksi

Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiön työehtosopimusneuvottelut on lopetettu. Neuvottelut päätti Helsingin yliopistoa edustava Sivistystyönantajien liitto.

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL tukee Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n henkilökunnan oikeutta säilyttää se asema, joka heille sovittiin yliopistouudistuksen yhteydessä. He ovat yliopistolaisia ja luovat tieteen ja sivistyksen edellytykset, kuten kaikki muutkin YHL:läiset. Yliopistolaisella on oikeus säilyttää jo ansaitsemansa eläkkeet, lomat ja muut tärkeimmät työehdot.

YHL:n jäsenet kautta Suomen tukevat kiinteistöpalveluyhtiön henkilöstöä, koska me olemme yhteisö. Olemme solidaarisia toisillemme.

Lisätietoja:
Satu Henttonen, puheenjohtaja, p. 040 524 9199, satu.henttonen(at)yhl.fi