Itä-Suomen yliopiston yt-neuvottelut päättyivät – mutta miksi ne oikein käytiin?

Itä-Suomen yliopisto unohtaa olevansa yksi työnantaja perustellessaan yt-neuvotteluita yksiköiden alijäämäisillä tuloksilla. Todellinen syy on rakenteellista kehittämistä koskevien raporttien noudattaminen, sanoo Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliittoon kuuluvan Itä-Suomen yliopiston henkilökuntayhdistys ISYHYn pääluottamusmies Juha Riepponen.

Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitoksen, fysiikan ja matematiikan laitoksen, tietojenkäsittelytieteen laitoksen, ympäristötieteen laitoksen ja Mekrijärven tutkimusaseman henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluja käytiin kuuden viikon ajan.

Yhteistoimintaneuvotteluilla pyrittiin yliopistotyönantajan mukaan kehittämään koulutusrakenteita, kohdentamaan tutkimusta ja tutkimusresursseja sekä selvittämään Mekrijärven tutkimusaseman tarvetta. Lisäksi niillä varauduttiin kiristyvään taloudelliseen tilanteeseen. Laitosten ja tutkimusaseman perusrahoituksen tulos on ollut vuosina 2013 ja 2014 alijäämäinen.

Itä-Suomen yliopiston henkilökuntayhdistyksen pääluottamusmiehen Juha Riepposen mukaan vetoaminen taloudellisiin perusteisiin on kuitenkin virheellistä.

– Itä-Suomen yliopisto on yksi työnantaja eikä yksittäisillä tiedekunnilla saati erillis- tai palvelulaitoksilla ole itsenäistä valtaa päättää yksikkönsä henkilöstöpolitiikasta. Tiedekunnan tulos vuodelta 2014 oli ylijäämäinen ja yliopisto on tehnyt voittoa koko olemassaolonsa ajan, joten taloudellisia perusteita ei yhteistoimintaneuvotteluille ole olemassa.

Taloudellisten perusteiden sijaan Riepponen korostaa neuvotteluiden taustalla vaikuttavia strategisia intressejä. Neuvotteluiden sisältö on hänen mukaansa linjassa hiljattain julkaistuissa, yliopistojen rakenteellista kehittämistä koskevissa RAKE-raporteissa esitettyjen näkemysten kanssa.

– Rehtori Jukka Mönkkönen korosti 10. maaliskuuta henkilöstölle pitämässään puheenvuorossa Itä-Suomen yliopiston saaneen hyvin näkökantojaan läpi näissä raporteissa. On selvää, että tulevat toimenpiteet ovat jo huolellisesti suunniteltuja ja harkittuja, eli toisin sanoen raporteissa esitettyjen strategioiden mukaisia.

Päätökset mahdollisista irtisanomisista, osa-aikaistamisista tai lomautuksista tehdään touko-kesäkuun aikana.