Itä-Suomen yliopisto aloittaa yt-neuvottelut

Itä-Suomen yliopisto käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitoksen, fysiikan ja matematiikan laitoksen, tietojenkäsittelytieteen laitoksen, ympäristötieteen laitoksen ja Mekrijärven tutkimusaseman henkilöstöä. Neuvottelut pyritään käymään toukokuun puoliväliin mennessä.

Yliopistotyönantajan mukaan perusteena yt-neuvottelujen aloittamiselle ovat taloudelliset, tuotannolliset ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt. Neuvottelujen tarkoituksena on kehittää koulutusrakenteita, kohdentaa tutkimusta strategian mukaisesti sekä selvittää Mekrijärven tutkimusaseman ja laboratorioiden tarvetta jatkossa. Lisäksi toimenpiteillä varaudutaan myös kiristyvään taloudelliseen tilanteeseen. Neuvottelujen piirissä olevien laitosten ja tutkimusaseman perusrahoituksen tulos viime vuodelta oli alijäämäinen.

Alustavan arvion mukaan mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset tai lomautukset koskevat noin 65 henkilöä. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on 350 työntekijää. Ensisijaisesti tarkastellaan eläkejärjestelyjä, määräaikaisten työsuhteiden tarvetta ja muita mahdollisia toimenpiteitä.

Itä-Suomen yliopiston hallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta 23. maaliskuuta.