Henkilöstön asema liikkeenluovutuksessa

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ovat yhteistyössä valmistaneet esitteen Henkilöstön asema liikkeenluovutuksessa.

Liitot ovat tiivistäneet yhteistyötään, koska yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on paljon yhteistyö- ja fuusiohankkeita, jotka vaikuttavat kummankin liiton henkilöstöön. Kaikista hankkeista seuraa yleensä henkilöstövaikutuksia jollakin aikavälillä. Liikkeenluovutus tulee kyseeseen, jos korkeakoulu erottaa jonkin tehtäväkokonaisuuden in-house tai out-house yhtiöksi, joka on kokonaan tai osittain korkeakoulun omistama. Viimeisin tällainen yhtiö on Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiö.

Muutostilanteessa henkilöstö ja henkilöstönedustajat kaipaavat neuvoja asioista, jotka on otettava huomioon ja joista on keskusteltava johdon kanssa. Tämä esite on laadittu silmällä pitäen luottamusmiesten ja jäsenistön tarpeita. Lisätietoja liitoista.
 

Lisätietoja:

Satu Henttonen, puheenjohtaja, YHL, puh. 040 524 9199, satu.henttonen@yhl.fi
Hanna Tanskanen, yliopistoasiamies, OAJ, puh. 040 542 2034, hanna.tanskanen@oaj.fi