Helsingin yliopiston yt-neuvottelut päättyivät

Erimielisyys koskee sekä leikkauksista koituvaa säästötarvetta että henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden laajuutta ja ajankohtaa. Neuvotteluissa käsitelty säästötarve kohdistuu osin vasta vuoteen 2020, mutta mahdolliset henkilöstövähennykset yliopisto suunnittelee tekevänsä jo vuonna 2016.

Pääluottamusmiesten näkemyksen mukaan neuvottelujen päättyessä pöydällä oli erimielisyyksien lisäksi keskeneräisiä asioita. Neuvotteluissa ei päästy riittävään konkretiaan.

Työnantaja on ennen neuvotteluja pidetyissä infotilaisuuksissa ilmoittanut toimittavansa selvityksen toimenpiteistä tammikuun puolivälin jälkeen.

Lisätietoja pääluottamusmiehiltä:
Elisa Hyytiäinen (YHL/HYHY), 050 359 38 28
Timo-Jussi Hämäläinen (YHL/HYHY), 050 351 06 36

Anne Lehto (JHL),  050 311 24 65

Tapani Kaakkuriniemi (JUKO), 040 028 99 42 (13.12. saakka),
Tiina Niklander (JUKO), 050 448 01 33 (14.12. alkaen)
Seppo Sainio (JUKO), 040 865 54 79