Hallituksen kokous 7.9.

YHL:n hallituksen kokous pidettiin 7.9.2018. Kokouksessa käsiteltiin järjestöllistä kehittämistä ja yleisiä työmarkkina-asioita.

Hallitus

  • keskusteli Pardian ja Ammattiliitto Pron yhdistymishankkeesta ja sen vaikutuksista YHL:n ja sen jäsenyhdistysten toimintaan. Asian käsittelyä jatketaan vielä tulevissa kokouksissa.
  • valmisteli tulevan ylimääräiseen liittokokouksen asioita. Kokouksessa käsitellään työmarkkina-asioita, yliopistojen palkkausjärjestelmän muutosta, Pardian asioita ja Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry:n esitys uuden edustajan nimeämisestä YHL:n liittovaltuustoon.
  • keskusteli hallituksen esityksestä irtisanomissuojan heikentämisestä pienissä yrityksissä. YHL vastustaa jyrkästi esitystä, koska se rikkoo työntekijöiden yhdenvertaisuutta.
  • kävi lävitse yliopistojen, Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiön ja valtion sekä Opetushallituksen palkkausjärjestelmien kehittämiseen liittyviä asioita.
  • keskusteli hallituksen budjettiehdotuksesta sekä yleisestä työmarkkinatilanteesta.
  • merkitsi tiedoksi YHL:n elo- ja syyskuussa antamat lausunnot. YHL on toimittanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon liittyen hallituksen luonnokseen yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Lisäksi YHL on kommentoinut sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitystä asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa. YHL on myös kommentoinut Pardialle hallituksen esityksiä irtisanomissuojan heikentämisestä ja rekrytointipalveluihin tehtävistä muutoksista sekä EU:n komission esitystä Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelmasta. Lausunnot ovat nähtävillä YHL:n verkkosivuilla.
  • päätti toimittaa YHL:n vanhoja materiaaleja Toimihenkilöarkistoon.

Hallituksen ylimääräinen kokous käsittelee perjantaina 28.9.2018 palkkausjärjestelmän muutosta, sikäli kun neuvottelutulos syntyy. Seuraava hallituksen kokous pidetään perjantaina 12.10.2018.