Hallituksen kokous 6.6.2017

YHL:n hallituksen kokous pidettiin tiistaina 6.6.2017. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa erimielisyysasioita, seuraavan työehtosopimuskierroksen tavoitteita sekä ajankohtaisia kuulumisia eri yliopistoista.

  • Hallitus päätti eräistä liiton sijoituksista sekä keskusteli varainhoidosta.
  • Hallitus keskusteli meneillään olevista erimielisyysasioista sekä päätti oikeusturvan omavastuuosion korvaamisesta viidessä liiton jäsentä koskevassa tapauksessa. Taideyliopistoa koskevassa asiassa on saavutettu neuvottelutulos.
  • Hallitus käsitteli liiton tavoitteita seuraavalla työehtosopimuskierroksella. Lopulliset tavoitteet sovitaan elokuussa hallituksen kokouksessa.
  • YHL on antanut Pardialle kommenttinsa hallituksen esityksestä perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta. YHL ei kannata esitystä, mutta mikäli lakimuutos toteutuu, väliaikaisesta lain voimassaolosta saadut kokemukset on arvioitava huolellisesti. Nuorena hankittu kielitaito on osaamisen perusta, johon tulee pikemminkin kannustaa kuin estää muista kuin osaamisperusteisista syistä.
  • Hallitus keskusteli yliopiston työehtosopimuksen mukaisten työryhmien toiminnasta. Työryhmissä on keskusteltu muun muassa työaika-, palkkausjärjestelmä- ja yhteistoiminta-asioista.
  • Opetushallituksen luottamusmieheksi on valittu Tuoja Koskela (ProUnioni) ja varaluottamusmieheksi Riitta Uotila (YHL).
  • Hallitus keskusteli eri yliopistojen ajankohtaisista asioista:

Åbo Akademi: Säästöohjelma ja säästöt alkavat näkyä yhä selkeämmin huolestuneisuutena siitä, että hallinto ei tule pystymään hoitamaan tehtäviään. Tämä on johtanut piilotettuun ylityöhön.

Aalto-yliopisto: Palkka-arviointityöryhmän kokouksessa 2.5.2017 oli ensimmäistä kertaa esillä tyyppikuvauksien mukaisia arviointeja, pääasiassa opintopalvelunimikkeillä työskenteleviä. Tällä kierroksella käsittelyssä oli noin 40 arvioitavaa.

Helsingin yliopisto: Vaalijohtosääntötyöryhmän työ on päättynyt erimielisenä. Erimielisyys koski yliopistopalvelun henkilöstön mahdollisuutta osallistua tiedekuntaneuvostojen vaaleihin. Rehtori päätti vaalijohtosääntötyöryhmän puheenjohtajan ja professori Olli Mäenpään esityksestä, että yliopistopalvelun henkilöstöllä on oikeus olla tiedekuntaneuvoston vaaleissa vaalioikeutettuna. Mikäli jossain tiedekunnassa ei olisi enää yhtään muuhun henkilökuntaan kuuluvaa, edustus olisi lainvastainen. Luottamusmiessopimusneuvotteluissa ei ole vielä saatu ratkaisua. Työnantaja on ilmoittanut, että nykyinen sopimus irtisanotaan, jos sopimusta ei synny. Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Itä-Suomen yliopisto: Opintotukisihteereiden irtisanomisprosessit ovat alkaneet. Useimmilla opintotukisihteereillä on säästövapaita, jotka on jo hyväksytty ja näin ollen he ovat poissa työstä loppuvuodesta. Nyt on käyty neuvotteluja lähinnä yhden kuukauden lomien myöntämisestä. Työnantajalla tuntuu olevan haasteita täyttää Kelan sopimuksen vaatimukset loppuvuodesta. Monissa muissa yliopistoissa työntekijöille on haettu muita tehtäviä ja opintotukilainsäädännön velvoitteista johtuen yliopistoihin jää vielä opintotukeen liittyviä tehtäviä.

Oulun yliopisto: Yt-neuvottelut päättyivät huhtikuun lopulla. Uudessa palveluorganisaatiossa, palveluita tuotetaan jatkossa kolmella tasolla: tiedekunnan omat palvelut, lähipalvelutiimi ja yliopiston yhteiset palvelut.

  • Itä-Suomen yliopistoyhteisöjen henkilöstöyhdistys ISYHY esitti Satu Henttosta jatkamaan YHL:n puheenjohtajana. YHL:n seuraava puheenjohtaja valitaan lokakuussa järjestettävässä liittokokouksessa.

8.6.2017 Lisätty maininta Helsingin yliopiston luottamusmissopimusneuvotteluiden tilanteesta.