Hallituksen kokous 31.8.-1.9.2017

YHL:n hallituksen laajennettu kokous pidettiin 31.8.–1.9.2017 Vantaalla. Mukana oli hallituksen jäsenten lisäksi yhdistysten puheenjohtajia ja pääluottamusmiehiä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavan työehtosopimuskierroksen tavoitteita, liittokokousasiakirjoja, yliopistojen ja valtion virastojen rakenteellista kehittämistä, toimintojen yhtiöittämisiä sekä neuvottelutoimintaa.

 • Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen 2016 tekstin esitettäväksi liittokokoukselle sekä muita liittokokousasiakirjoja kuten HYHY:n aloitteen, joka koskee työsuhdematkalippua. Liiton talousarvio on valmistelussa ja hyväksytään lokakuun hallituksessa.
 • Hallitus keskusteli meneillään olevista erimielisyysasioista sekä päätti oikeudenkäyntikulujen kattamisesta liiton jäsentä koskevassa tapauksessa, jossa ei saatu Korkeimmasta oikeudesta valituslupaa. Todettiin niiden jäsenten asiat, joiden osalta käsittely on päättynyt neuvottelutulokseen tai muutoin.
 • Hallitus hyväksyi liiton sopimustavoitteet seuraavalla työehtosopimuskierroksella. Yleiset tavoitteet ja tavoitteet koskien valtion virka- ja työehtosopimusta lähetettiin Pardiaan. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen osalta tavoitteiden viimeistelyn hoitaa työvaliokunta.
 • Pardian asiamies Tapio Rissanen kertoi kevään jäsenkyselystä, jonka pääkysymykset käsittelivät palkkausjärjestelmä- ja työaika-asioita.
 • Hallitus hyväksyi alustavan liiton hallinnon kokouskalenterin 2018, liiton ay-koulutukset ja Aktiivi-Instituutin luottamushenkilöille suunnatut koulutukset. Ne esitetään Sivistystyönantajan, valtion ja Paltan työnantajille hyväksyttäviksi. Yhdistyksiltä on pyydetty koulutusesitykset 15.9. mennessä.
 • Hallitus keskusteli liiton viestinnästä viestintäsuunnitelman pohjalta.
 • Hallitus päätti Pardian edustajakokouksen edustajat ja varaedustajat.
 • Hallitus päätti neuvottelijoista, joita esitetään Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n työehtosopimusneuvotteluihin. Pääneuvottelijat ovat HYHY:n puheenjohtaja Elisa Hyytiäinen ja YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen. Yhtiön palvelukseen siirtyy n. 350 Helsingin yliopiston työntekijää.
 • Hallitukselle kerrottiin yliopistojen yleisen työehtosopimuksen työryhmien toiminnasta ja syksyn toiminnasta työryhmissä. Palkkausjärjestelmän kehittämisestä pidetään neuvottelijoiden seminaari syyskuussa.
 • Hallitukselle kerrottiin valtion virastoja (Suomen Akatemia, Opetushallitus ja Varastokirjasto) koskevista tulevista muutoksista. Suomen Akatemiaa koskevaa lakia halutaan muuttaa, Varastokirjasto halutaan yhdistää Kansalliskirjastoon ja Opetushallitukseen yhdistyy vuoden 2018 alusta Ylioppilastutkintolautakunta ja Koulutuksen arviointikeskus Karvi. Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön työnjakoa mietitään, selvitys on valmistumassa.
 • Hallitus keskusteli eri yliopistojen rakenteellisen kehittämisen tilanteista ja Oulun yliopiston ja Taideyliopiston yt-menettelyjen jatkotoimista.