Hallituksen kokous 30.1.2017

YHL:n hallituksen kokous pidettiin maanantaina 30.1.2017.

  • Hallitus keskusteli yliopistoissa valmisteilla olevasta kevään suoritusarviointikierroksesta sekä työehtosopimuksen mukaisen palkkausjärjestelmätyöryhmän ohjelmasta keväälle.
  • YHL on vienyt Pardiaan hoidettavaksi erimielisyysasioita, 16 tapausta on tällä hetkellä vielä kesken. Pardian lakimies kirjelmöi työnantajien kanssa usean jäsenemme asioissa, jotka koskevat työtodistusta, uudelleensijoittamisen tai takaisinottovelvoitteen laiminlyöntiä.
  • Henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä on hankaloitettu joillain työpaikoilla erityisesti työstä vapautuksen suhteen. Hallitus päätti, että liitto korvaa henkilöstön edustajien ansionmenetyksen ja matkakulut valtakunnallisiin työryhmiin osallistuttaessa tapauksissa, joissa työnantaja ei myönnä työstä palkallista vapautusta.
  • Kiky-sopimus on neuvoteltu Tay-Palveluissa. Sopimuksen soveltamisesta syntyneistä ongelmista on neuvoteltu työnantajan kanssa. Pardiassa Tay-Palveluiden vastuuhenkilö on vastaava lakimies Ari Komulainen.
  • Valtion virka- ja työehtosopimuksissa hiertää edelleen fuusiovirastojen palkkausjärjestelmäkysymyksen ratkaisu. Pardian palkkausjärjestelmätyöryhmä on valmistellut tavoitteita palkkausjärjestelmäuudistuksiin. YHL:n toimintakentässä asia koskee erityisesti Opetushallitusta.
  • Hallitus keskusteli YHL:n tavoitteista liittyen pääsopijajärjestö Pardian toiminnan kehittämiseen.
  • Hallitus keskusteli Oulun yliopiston yt-neuvotteluista.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 17. helmikuuta. 

31.1.2017 klo 13.25: Lisätty täsmennys kolmanteen kohtaan siitä, että kyseessä on työnantajan myöntämä palkallinen työstä vapautus.