Hallituksen kokous 24.4.2017

YHL:n hallituksen kokous pidettiin maanantaina 24.4.2017.

  • Hallitus keskusteli yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tiivistyvän yhteistyön mahdollisista vaikutuksista liiton toimintaan.
  • Kokouksessa käytiin alustavasti lävitse YHL:n tavoitteita seuraavaan sopimuskierrokseen liittyen. Keskustelussa pohdittiin työaikaan-, palkankorotuksiin, sopimusajan pituuteen sekä muihin asioihin liittyviä tavoitteita. Hallitus valtuutti työvaliokunnan laatimaan yksityiskohtaisen tavoitelistan.
  • Hallitus valitsi YHL:n edustajiksi Toimihenkilöjärjestöjen opintoliiton vuosikokoukseen Timo-Jussi Hämäläisen (HYHY) ja varaedustajaksi Heljä Heikkilän (HYHY).
  • Puheenjohtaja Satu Henttonen kertoi hallitukselle Bologna-verkoston toiminnasta. Bologna-verkosto on Bolognan prosessissa asetettujen tavoitteiden kansallista toimeenpanoa tukeva epävirallinen keskustelufoorumi. YHL:n edustajana verkostossa toimii Satu Henttonen ja hänen varajäsenenään liiton varapuheenjohtaja Elisa Hyytiäinen (HYHY).
  • Hallitus keskusteli yliopistojen yleiseen työehtosopimukseen sisältyvistä työaikaa koskevista kirjauksista. Liitto on tyytyväinen työaikatyöryhmän saavuttamaan neuvottelutulokseen liukuvan työajan ja ylityölaskennan suhteesta.
  • YHL:n hallitus päätti tukea Antti Palolaa STTK:n seuraavaksi puheenjohtajaksi ja pyytää Niko Simolaa jatkamaan Pardian puheenjohtajana.
  • Hallitus käsitteli liittoon tulleita lausuntopyyntöjä muun muassa Tampere3:een ja Opetushallitukseen liittyen sekä totesi Tampereella ja Oulussa sekä Taideyliopistossa meneillään olevat yt-neuvottelut. Oulun yliopiston neuvottelut päättynevät 24.4.