Hallituksen kokous 24.3.2017

YHL:n hallituksen kokous pidettiin perjantaina 24.3.2017

  • Hallitus hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja keskusteli liiton sijoitustoiminnasta.
  • Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen jäsenenä toimineen Pirkko Mustolan eroamisen. Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistyksen edustajana hallituksen kokouksissa käy pääluottamusmies Ari Moskari.
  • YHL on kommentoinut Palkansaajajärjestö Pardialle hallituksen lakiesityksiä Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta. Lisäksi YHL on myös kommentoinut OKM:n eduskunnan sivistysvaliokunnalle antamaa selvitystä yliopistolain vaikutuksista.
  • Hallitus tarkasteli Sivistystyönantajien palkkatilastoista antamaa luonnosraporttia ja keskusteli yliopistojen yleiseen työehtosopimukseen liittyvien työryhmien ajankohtaisista kuulumisista.
  • Hallitus kävi lävitse YHL:n työaikatavoitteet seuraavaa sopimuskierrosta varten.
  • Opetushallituksessa solmitaan uudet luottamusmies- ja yhteistoimintasopimukset sekä sovitaan luottamusmiespalkkioista. Sopimukset ovat vielä luonnosasteella.
  • Hallitus keskusteli eri yliopistojen ajankohtaisista asioista liittyen mm. henkilökohtaisen suoriutumisen arviointeihin, johto- ja hallintosääntöuudistuksiin sekä rakenteelliseen kehittämiseen.
  • Hallitus keskusteli Oulun yliopiston yt-tilanteesta.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 24. huhtikuuta.