Hallituksen kokous 23.4.

YHL:n hallituksen kokous pidettiin 23.4.2018. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa talousasioita, neuvottelutilannetta ja ajankohtaisia kuulumisia eri yliopistoista.

  • Hallitus päätti jäsenyhdistysten tuesta, jonka yhdistykset voivat käyttää toimijoiden palkkioihin tai yhdistyksen muuhun toimintaan.
  • Käsiteltiin EU:n tietosuoja-asetusta ja siihen liittyviä toimia.
  • Hallitus päätti viisi tavoitetta, joilla YHL aikoo edistää luottamuspääoman vahvistumista suomalaisilla työpaikoilla. Tehtävä on osa Työelämä 2020 -hankkeen luottamusohjelmaa.
  • Hyväksyttiin Unigrafian neuvottelutulos.
  • Hallitus keskusteli eri yliopistojen ajankohtaisista asioista, muun muassa yliopistojen vuoden 2017 tilinpäätöksistä.