Hallituksen kokous 23.3.

YHL:n hallituksen kokous pidettiin 23.3.2018. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa talousasioita, neuvottelutilannetta ja ajankohtaisia kuulumisia eri yliopistoista.

  • Hallitus päätti eräistä liiton sijoituksista sekä keskusteli varainhoidosta.
  • Hallitus kävi läpi palautetta Helsingin yliopiston lakosta ja muiden yliopistojen tukitoimenpiteistä sekä työtaisteluvalmistelusta.
  • Puheenjohtaja muistutti hallituksen jäseniä EU:n tietosuoja-asetuksesta. Asian käsittelyä jatketaan seuraavan hallituksen kokouksessa.
  • Päätettiin esityksistä yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaisiin työryhmiin. Hyväksyttiin Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n palkankorotusratkaisu. Todettiin neuvottelutilanne Unigrafian ja Paltan sektorin osalta.
  • Hallitus keskusteli eri yliopistojen ajankohtaisista asioista.